120 δόσεις: Η ένταξη στη ρύθμιση θα προσμετρά μόνο το πραγματικό εισόδημα, Τα μυστικά της ρύθμισης

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 120 δόσεις: Η ένταξη στη ρύθμιση θα προσμετρά μόνο το πραγματικό εισόδημα, Τα μυστικά της ρύθμισης

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ν/Σ ΔΟΣΕΩΝ

 Η ένταξη στη ρύθμιση θα προσμετρά μόνο το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό που δίνει μια πλαστή εικόνα για την οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου.

 • Ποιοι θα μπορούν να μπουν στη ρύθμιση;
 • Η ρύθμιση απευθύνεται σε όλους τους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 31.12.2018. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για 2 διαφορετικές ρυθμίσεις – μία για φ.π. και μη κερδοσκοπικά ν.π. με έως 120 δόσεις και μία για κερδοσκοπικά ν.π. με έως 18 ή 30 δόσεις, αναλόγως το είδος της οφειλής.
 • Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων και μέχρι πότε θα μπορούν να υποβληθούν αυτές;;
 • Το ν/σ κατατίθεται αύριο στη Βουλή και πρόθεσή μας είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης και δημοσίευσής του το συντομότερο δυνατό. Επίσης, οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου η ηλεκτρονική πλατφόρμα να είναι έτοιμη έγκαιρα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως 28.06.2019.
 • Η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική ή θα απαιτείται η παρουσία των πολιτών στις ΔΟΥ;;
 • Καταρχήν, η διαδικασία θα γίνεται από κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οπότε δεν θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στη Δ.Ο.Υ. Αυτή μπορεί να απαιτηθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας της διαδικτυακής υποστήριξης.
 • Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις;; 
 • Ρητά προβλέπεται στο νόμο ότι αυτοί που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις πάγιες ρυθμίσεις των 12 ή 24 δόσεων θα μπορούν να σπάνε τις ρυθμίσεις αυτές και να μπουν στη νέα ρύθμιση. Το ίδιο θα ισχύει και γι αυτούς που βρίσκονται σε ρύθμιση βάσει του νόμου για φυσικές καταστροφές.
 • Τι ισχύει γι αυτούς που έχουν ήδη υπαχθεί στις 100 δόσεις της 4321;
 • Όσοι έχουν απολέσει τη ρύθμιση για κάποιο λόγο πριν την κατάθεση του παρόντος, θα μπορούν να υπαχθούν για τα ίδια χρέη στη νέα ρύθμιση.
 • Ποια θα είναι η ελάχιστη δόση και ποιος θα είναι ο ανώτατος και ο κατώτατος αριθμός δόσεων;
 • Η ελάχιστη δόση θα είναι 30 ευρώ. Οι δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα κυμαίνονται από 18 (με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού) έως και 120. Για τα ν.π. κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα μπορούν να φτάσουν τις 18 για φόρους από τακτική αιτία και τις 30 για οφειλές από έκτακτη αιτία ή εφάπαξ καταβαλόμενες.
 • Θα δοθεί πλήρης απαλλαγή προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των οφειλών;;
 • Ναι, η απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα είναι 100% στην εφάπαξ καταβολή.
 • Η ρύθμιση των 100 δόσεων περιλάμβανε και απαλλαγή από πρόσθετους φόρους. Σε αυτή τη ρύθμιση θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη;;
 • Πρόκειται για μία διαφορετική ρύθμιση, με άλλη φιλοσοφία και άλλες παραμέτρους, η οποία έρχεται σε μία τελείως διαφορετική χρονική συγκυρία. Στη νέα ρύθμιση προβλέπουμε 120 δόσεις, ελάχιστο αριθμό δόσεων, εισοδηματικά κριτήρια κλπ.
 • Θα δίνεται δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ρύθμισης να καταβληθεί το σύνολο του ποσού που υπολείπεται, με αντίστοιχη διαγραφή προσαυξήσεων;;
 • Ναι.
 • Αναμένετε αύξηση των εσόδων ή ανησυχείτε ότι θα μειωθούν τα έσοδα λόγω του ότι κάποιοι θα «σπάσουν» υφιστάμενες ρυθμίσεις;;
 • Θεωρούμε ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ρύθμισης θα είναι ιδιαίτερα θετικό, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της ρύθμισης του 2015, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως θετικά (στο πρώτο τρίμηνο εφαρμογής της υποβλήθηκαν περίπου 852.000 αιτήσεις, ρυθμίστηκε κεφάλαιο περίπου 5,3 δις ευρώ και εισπράχθηκαν περίπου 600.000 ευρώ)
 • Ποιες οφειλές θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση;; (υποχρεωτικά/ προαιρετικά …)
 • Υποχρεωτικά εντάσσονται όλες οι ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018 οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση. Προαιρετικά θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δικαστική προσφυγή) και οι οφειλές που είναι ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις ή με αποφάσεις ρυθμίσεων λόγω φυσικών καταστροφών.
 • Τι είδους κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση;; Εισοδηματικά ή και περιουσιακά κλπ;;
 • Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μία ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη μας αφενός τη δύσκολη δημοσιονομική εποχή που πέρασε η χώρα μας και τις δυσκολίες των πολιτών αλλά και, αφετέρου, προσανατολισμένη στη στήριξη των πιο οικονομικά αδύνατων πολιτών και πιο δίκαιη οικονομικά και κοινωνικά. Ως εκ τούτου, ένα από τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη (για τη ρύθμιση των φ.π. και των ν.π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) θα είναι η φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη, η οποία θα προκύπτει από το ύψος των δηλωθέντων πραγματικών (όχι τεκμαρτών) εισοδημάτων του. Κανένα περιουσιακό κριτήριο δεν προβλέπεται στη ρύθμιση.
 • Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα σχετικά με το πώς θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια;; Πχ;;
 • Όλες οι λεπτομέρειες θα αναλυθούν διεξοδικά τις επόμενες ημέρες. Η φιλοσοφία της ρύθμισης για τα φ.π. και τα ν.π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η πρόβλεψη προοδευτικά κλιμακωτού συντελεστή, ανάλογα με το εισόδημα του καθενός. Για τις πρώτες 10.000 ευρώ εισοδήματος, ο συντελεστής αυτός είναι μηδενικός και, εν συνεχεία, αυτός θα αυξάνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα και θα κυμαίνεται από 4% έως και 25%.
 • Θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για την υπαγωγή στη ρύθμιση;; Θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων κλπ;; Σε τι ποσοστό;; Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός;;
 • Θα δίνεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία θα κυμαίνεται από 100% στην εφάπαξ καταβολή, ενώ η ελάχιστη μείωση θα είναι το 10% που θα παίρνει όποιος υπάγεται στη ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, θα προβλέπεται συντελεστής μείωσης, ο οποίος θα μεγαλώνει όσο θα μειώνεται ο αριθμός των δόσεων που θα επιλέξει ο φορολογούμενος.
 • Θα εξαιρούνται κάποιοι οφειλέτες ή κάποιες οφειλές από τη ρύθμιση; 
 • Θα εξαιρούνται όσοι απολέσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά την κατάθεση του ν/σ, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία, καθώς και οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους (π.χ. Ε.Φ.Κ.)
 • Θα υπάρξει αναστολή αναγκαστικών μέτρων για τους οφειλέτες που θα μπουν στη ρύθμιση;
 • Ναι, θα προβλέπεται αναστολή όλων των αναγκαστικών μέτρων, καθώς και αναβολή εκτέλεσης ποινής για χρέη προς το Δημόσιο.
 • Τι γίνεται σε σχέση με τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών που ήδη έχουν γίνει σε βάρος πολιτών που θα μπουν στη ρύθμιση;
 • Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα είναι δυνατή, καθότι θα δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης από το δεσμευμένο λογαριασμό. Σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ δίνεται ούτως ή άλλως δυνατότητα στο φορολογούμενο να ζητήσει τον περιορισμό της κατάσχεσης σε έως και 70%.
 • Θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα σε αυτούς που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και για πόσο διάστημα αυτή θα ισχύει;
 • Θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα με τις προϋποθέσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και η ισχύς της θα είναι για 1 μήνα.
 • Σε περίπτωση που προκύψει δικαίωμα επιστροφής για τον οφειλέτη, θα γίνεται συμψηφισμός με τη ρύθμιση;
 • Ναι, θα γίνεται συμψηφισμός, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει πληρώσει ή ρυθμίσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις για το 2019;; Τι άλλες προϋποθέσεις θα απαιτούνται;;
 • Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 • Αν κάποιος δεν είχε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ενώ ήταν υπόχρεος, θα μπορεί να την υποβάλει τώρα και να μπει στη ρύθμιση;
 • Θα μπορεί να προβεί τώρα σε υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και να υπαχθεί στη νέα ρύθμιση.
 • Πότε θα χάνει κάποιος τη ρύθμιση;; Θα έχει κάποια δεύτερη ευκαιρία;;
 • Η ρύθμιση θα χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. Τέλος, η ρύθμιση θα χαθεί αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός 2μήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Εξυπακούεται ότι τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ’ υποτροπή στις φορολογικές παραβάσεις που προβλέπονται στον ΚΦΔ, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κλπ.

Αν η ρύθμιση χαθεί, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και επιδιώκεται η άμεση είσπραξη με όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα.

 • Γιατί στη ρύθμιση του ΥπΟικ υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια ενώ στου Εργασίας όχι;
 • Πρόκειται για δύο ρυθμίσεις με κοινά χαρακτηριστικά αλλά με τελείως διαφορετική προσέγγιση και φιλοσοφία. Η ρύθμιση του Εργασίας έχει να κάνει με επανυπολογισμό εισφορών σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση, προκειμένου να υπολογιστούν μεν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αλλά, κυρίως, να καταστεί δυνατή η απονομή σύνταξης σε ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι λόγω των εισφορών που οφείλουν. Αντίθετα, η δική μας ρύθμιση αφορά υπάρχουσες οφειλές στην εφορία που θα πρέπει να καταβληθούν από τους φορολογούμενους και, ως εκ τούτου, κρίνεται ορθό να σχετίζεται με την εισοδηματική κατάσταση του κάθε οφειλέτη, προκειμένου να περιοριστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να εξυπηρετηθεί η αρχή της φορολογικής ισότητας.