Η Ελλάδα δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα στην αγορά εργασίας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Ελλάδα δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα στην αγορά εργασίας

Τι δείχνει η έκθεση World Economic Outlook του ΔΝΤ που μελετά 37 ανεπτυγμένα οικονομικά κράτη

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η αύξηση του πληθυσμού επιβραδύνεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και ο αριθμός των ηλικιωμένων μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Το βάρος πέφτει κυρίως στο εργατικό δυναμικό, το οποίο σε λίγες δεκαετίες θα κληθεί να στηρίξει τον διπλάσιο αριθμό ηλικιωμένων συγκριτικά με σήμερα.

Από την έντυπη έκδοση της naftemporiki.gr

Την περίοδο 2008-2016 η ελληνική οικονομία δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα στην αγορά εργασίας μεταξύ των 37 ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών που μελετά το ΔΝΤ, καθώς βρίσκεται στην τελευταία (37η) θέση, σύμφωνα πάντα με το ΔΝΤ, με βάση τα κεφάλαια 2, 3 και 4 της έκθεσης για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) για την περίοδο 2008-2016. (Η ολοκληρωμένη έκθεση που θα περιλαμβάνει και στοιχεία του ΑΕΠ θα δοθεί αργότερα στη δημοσιότητα.)

Το ΔΝΤ αναφέρει ότι η αύξηση του πληθυσμού επιβραδύνεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και ο αριθμός των ηλικιωμένων μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Το βάρος πέφτει κυρίως στο εργατικό δυναμικό, το οποίο σε λίγες δεκαετίες θα κληθεί να στηρίξει τον διπλάσιο αριθμό ηλικιωμένων συγκριτικά με σήμερα.

Μεγαλύτερη αύξηση ανεργίας

Η χώρα μας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση ανεργίας, παράλληλα με τη μεγαλύτερη μείωση στον δείκτη απασχόλησης. Για την περίοδο από το 2000 έως το 2016 η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση, πριν από την Πορτογαλία, ενώ μόνο την περίοδο 2000-2008 κατάφερε να βρεθεί στη 10η θέση, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της. Αρνητικές επιδόσεις έχουν επίσης οι αγορές εργασίας των Κύπρου, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Πορτογαλίας. Αντίθετη εικόνα καταγράφεται στη Μάλτα, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία και στη Ν. Κορέα.

Αναφορικά με την αγορά εργασίας και τις αλλαγές που έχει υποστεί το εργατικό δυναμικό την περίοδο 2008-2016, η χώρα μας δέχθηκε αντίστοιχα ισχυρό πλήγμα. Τα γραφήματα που παρουσιάζει του ΔΝΤ δείχνουν ότι η κρίση προκάλεσε έξοδο από την αγορά εργασίας κατά κύριο λόγο ανδρών, οι οποίοι ήταν πιο δύσκολο να βρουν θέση εργασίας, σε αντίθεση με τις γυναίκες, που η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Η συμμετοχή των γυναικών

Γενικότερα, όσον αφορά τον μέσο όρο συμμετοχής στην αγορά εργασίας η Ελλάδα βρίσκεται στον συνολικό πίνακα στη 14η θέση με ποσοστό χαμηλότερο από το μηδέν, αν και υψηλότερα από Ισπανία,Ολλανδία, Καναδά, Δανία, ΗΠΑ και Πορτογαλία.

Αναφορικά με τη συμμετοχή των ανδρών στο εργατικό δυναμικό, η χώρα μας είναι στην τρίτη θέση από το τέλος, πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ αντίθετα είναι τέταρτη αναφορικά με τη συμμετοχή των γυναικών την περίοδο 2008-2016, καθώς αυξήθηκε η παρουσία τους, γεγονός που σημαίνει ότι βρήκαν πιο εύκολα εργασία. Πιο μπροστά από την Ελλάδα βρίσκεται το Ισραήλ, η Γερμανία και η Ισπανία.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί μεταξύ των γυναικών και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, αλλά έχει μειωθεί μεταξύ των νέων και των ανδρών. Η γήρανση και η παγκόσμια κρίση είναι η εξήγηση για τη μείωση της συμμετοχής ανδρών στην αγορά εργασίας κατά την τελευταία δεκαετία. «Ωστόσο, η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών υπογραμμίζει τη σημασία άλλων παραγόντων», για παράδειγμα του μορφωτικού επιπέδου, των τεχνολογικών εξελίξεων, της κατάρτισης, σύμφωνα πάντα με το ΔΝΤ. Υπογραμμίζεται επίσης το βάρος που θα πρέπει να δοθεί στη γήρανση του πληθυσμού και στην ανάγκη επανεξέτασης των μεταναστευτικών πολιτικών για την τόνωση της προσφοράς εργασίας στις «προηγμένες» οικονομίες.